Запослени

 

Директор Татјана Димитријевић
Сектретар  Слађана Аксић
Психолог  Маја Цветковић
Педагог  Мирјана Ђурђевић Белошевац
Библиотекар  Тијана Павић

Предметна настава:

Српски језик Јелена Стојановић
Српски језик Јелена Вучковић
Енглески језик Милка Лалић
Ликовна култура Ивана Ристић
Ликовна култура Невена Дачић Гвозден
Музичка култура Тања Ристић
Историја Нермина Ћатибушић
Географија Драган Живанчевић
Географија Ивана Марковић
Физика Александар Вучковић
Математика Биљана Милошевић
Биологија Зорица Кучинар
Биологија Тајана Шљапић
Хемија Светлана Манџуковић
Техника и технологија Душан Гаговић
 Физичко васпитање Александар Диздар
 Италијански језик Јелена Кузмановић
 Информатика и рачунарство Душан Гаговић
 Верска настава Мирослав Глигоријевић

Учитељи:

Јелена Љубисављевић Грујић
Светлана Помана
Слађана Цветковић
Надица Маслењак
Ивана Грба

Помоћно особље:

 Милица Цвејић
 Сандра Маринковић
 Светлана Николић
 Љиљана Вукашиновић
 Иван Мартић – домар