Запослени

 

Директор Татјана Димитријевић
Сектретар  Слађана Аксић
  Психолог  Маја Цветковић
  Педагог  Мирјана Ђурђевић Белошевац
  Библиотекар  Тијана Павић

Предметна настава:

Српски језик Јелена Стојановић
Српски језик Јелена Вучковић
Енглески језик Милка Лалић
Ликовна култура Славица Каноти Младеновић
Ликовна култура Невена Дачић Гвозден
Музичка култура Тања Ристић
Историја Нермина Ћатибушић
Историја Милош Пириватрић
Географија Драган Живанчевић
Географија Ивана Марковић
Физика Александар Вучковић
Физика Виолета Мирковић
Математика Биљана Милошевић
Математика Катарина Младеновић
Биологија Зорица Кучинар
Биологија Тајана Шљапић
Хемија Светлана Манџуковић
Техника и технологија Душан Гаговић
Техника и технологија Александар Вучковић
 Физичко васпитање Александар Диздар
 Италијански језик Јелена Кузмановић
 Информатика и рачунарство Душан Гаговић
 Верска настава Мирослав Глигоријевић

Учитељи:

Јелена Љубисављевић Грујић
Светлана Помана
Слађана Цветковић
Надица Маслењак

Помоћно особље:

 Милица Цвејић
 Сандра Маринковић
 Светлана Николић
 Иван Мартић