Јавне набавке

1. Позив за подношење понуда 25.9.2013.

2. Koнкурсна документација 25.9.2013.

3. Одлука о избору најповољније понуде 1.10.2013.

4. Запискик о отварању понуде- Поступак јавне набавке малевредности 01.10.2013.

5. Конкурсна документација – екскурзија 31.12.2013.

6. Позив за подношење понуда 31.12.2013.

7. Oдлука за екскурзију 31.2.2014.

8. Записник о отварању понуда екскурзија 13.2.2014.

9. Конкурсна документација 5.10. 2014.-угаљ дрва

10. Позив за подношење понуда 5.10.2014.- угаљ дрва

11. Обавештење ПАРТИЈА 1 31.10.2014.

12. Обавештење ПАРТИЈА 2 31.10.2014.

13. Конкурсна – екскурзија од 16.12.2014.

14. Позив за подношење понуда од 16.12.2014.

15. ОШ Вук Караџић конкурсна 13.8.2015.

16. Позив за превоз Липе 13.8.2015.

17. Позив за подношење понуда 16.12.2015.

18. Конкурсна документација 16.12.2015.

19. Конкурсна документација – мрки угаљ 17.12.2015.

20. Позив-мрки угаљ 17.12.2015.

21. Позив – превоз 17.08.2016

22. Конкурсна документација – превоз 17.08.2016

23. Позив за подношење понуда-екскурзија od 01.12.2016

24. Конкурсна документација-екскурзија od 01.12.2016

25. Позив за подношење понуда 2017. извођење екскурзија

26. Конкурсна документација 2017. извођење екскурзија

27. Питање и одговор- извођење екскурзије 2017.

28. Записник о затварању понуде – екскурзија 2017

29. Позив за подношење понуда Липе

30. Конкурсна Липе

31. Одлука о додели уговора Липе

32. Позив Липе од 20.8.2018

33. Конкурсна Липе од 20.8.2018.

34. Позив за подношење понуда 2018 децембар

34. Конкурсна документација 2018 децембар

35. Позив за подношење понуда2019

36. Конкурсна Липе (2)

37. Обавештење О Продужењу Рока За Подношење Понуда-Пријава (1)

38. Питања и одговори

39. Позив за подношење понуда2019(1)

40. Конкурсна Липе (3)

41. Одлука о извођењу екскурзија -децембар 2018

42. Oдлука- тендер (дрво, угаљ) јануар 2019

43. Позив за подношење понуда децембар 2019.

44. Конкурсна 2019 децембар 2019.

45. Позив за подношење понуда 2020

46. Конкурсна Липе 2020 угаљ

47. Позив за подношење понуда Липе 2020-екскурзија

48. КОНКУРСНА 2020 Липе-екскурзија

49. Одлука о додели уговора Липе 2020 -угаљ

50. Конкурс за директора ЛИПЕ

51. План јавних набавки