Безбедност ученика

>>>Заштита личних података и приватности на интернету<<<

Тим  за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за безбедност:

  1. Мирјана Ђуревић Белошевац, педагог – кординатор тима
  2. Светлана Помана, учитељ
  3. Нада Маслењак, учитељ
  4. Јелена Стојановић, наставник српског језика
  5. Александар Диздар, наставник васпитања физичког
  6. Мирослав Глигоријевић, вероучитељ
  7. Маја Цветковћ, психолог

 

Паметан клик>>>>

Дигиталан водич>>>>

Деца и интернет>>>>

Кликни безбедно>>>>>

Интерактивни приручник дигитално насиље>>>>